Sykehusklovnene, verdens beste reseptfrie medisin helt uten bivirkninger
Sykehusklovn på besøk på sykehuset

Verdens beste reseptfrie medisin

– helt uten bivirkninger!

Vipps 10221

Støtt barn på sykehus!

Vil du være med å gi barn på sykehus glede og livsgnist i en tøff sykehushverdag? Velg beløp, og om du vil gi én gang eller månedlig. Støtt nå!

Høringsinnspill til helhetlig barnepalliasjon

Stortinget gjennom representanter fra SV, ber regjeringen fremme en sak for Stortinget med en plan for helhetlig barnepalliasjon basert på følgende:

Barn og ungdom i palliasjon skal sikres et godt offentlig tilbud for å sikre samarbeidet mellom hjem, behandlere og barnehage/skole slik at barnas livskvalitet sikres der de bor.
Det skal utarbeides gode palliative planer slik at barna gis rett behandling til rett tid ved bred tverrfaglighet, der kompetansen hviler på spesialisthelsetjenesten.
Kosedyr i sykehusromLes mer

Lenkede artikler

Våre klovner

Se alle

Samarbeidspartnere