Etisk råd - Sykehusklovnene

Etisk råd

Sykehusklovnenes arbeid har etiske aspekter innen blant annet kunst, kultur, helse og innsamling. Sykehusklovnenes styre ser viktigheten av å etablere et Etisk råd som spesialiserer, inspirerer og ivaretar et etisk ansvar og kan bidra til en felles forståelse av normer og verdier i tillegg til å styrke organisasjonens etiske rammeverk. En etisk plattform kan virke samlende og utviklende for Sykehusklovnene som organisasjon.

Etablering, mandat og formål

Sykehusklovnenes styre opprettet Etisk råd august 2022. Grunnlag for arbeidet er nedfelt i dokumentet; «Mandat, formål og sammensetning av Etisk råd for Sykehusklovnene». Formål med Etisk råd er å bidra til å skape gode møter mellom sykehusklovner og barn og unge på sykehus. Etisk råd skal være en ressurs som styrker og opprettholder den etiske kompetansen til Sykehusklovnene. Rådet skal følge en kunnskapsbasert metodikk og bruker 6- trinns modell for etikkrefleksjon også kalt SME modellen ved drøfting. Rådet skal stimulere til et kontinuerlig etikkarbeid i organisasjonen og identifisere, løfte frem og gi råd rundt etiske dilemmaer og krevende situasjoner. Saker for Etisk råd kan meldes inn fra hele organisasjonen og eksterne.

 

Hva er Sykehusklovnenes Etiske råd?

 

  • Vi drøfter saker av etisk karakter som meldes inn til rådet fra innsamling, sykehusklovner og eksterne.
  • Vi belyser etiske utfordringer fra flest mulig sider og bruker kunnskapsbaserte metoder for etikkdrøfting (6 trinns- modell for etikkrefleksjon/SME-modellen).

 

  • Du kan melde inn saker du opplever som etisk utfordrende. Vi kan gi råd og bidra til nye perspektiver!

 

En etisk utfordring kan være:

  • Hvordan kan Sykehusklovnene markedsføres uten å utlevere sårbare andre?
  • Hvor går grenser for Sykehusklovnenes ansvar med tanke på barnets beste?
  • Hvordan kan Sykehusklovnene prioritere mellom ulike behov?
  • Hvilke forventninger skal være veiledende for Sykehusklovnene?

 

  • Etisk råd består av fem faste medlemmer som sitter i to år av gangen. Disse er: Jeanette Solbakken, Solvei Stoutland, Hanne Buller, Kari Midtsundstad og Åsa Serholt Jensen (leder).

 

Kontakt oss på e-post:

hanne@sykehusklovnene.no

 

Årsrapporter Etisk råd

 

Årsrapport 2023

Årsrapport 2022