Fra øvelse med Sykehusklovnene

Sykehusklovnene med i medisinsk behandling

12. november 2019

Et prosjekt vi har jobbet mye med det siste halvåret, som bygger opp under vår strategi og mål, er sykehusklovnenes tilstedeværelse i medisinske behandlinger på sykehus. I samarbeid med OUS og Rikshospitalet har vi med økonomisk bidrag fra Frimurerordenen, satt i gang en studie ledet av Guro Grindheim, overlege i barneanestesi ved Rikshospitalet, og medlem av Sykehusklovnenes styre.

”Helsepersonell opplever rett som det er at barn setter seg til motverge for medisinske behandlinger, de vil ikke, og de er redde. Noen ganger er det nødvendig med ulike former for tvang for å få gjennomført viktig behandling. Studier har vist at gjentatt bruk av tvang, kan føre til sosiale, psykiske og utviklingsmessige belastinger for barnet”, sier Guro.

Guro forteller videre : ” Studien skal gi oss svar på om tilstedeværelse av sykehusklovner ved innledning av narkose kan bedre barnets opplevelse av prosedyren, redusere bruk av tvang og beroligende midler i forbindelse med prosedyrer.”

Prosedyreprosjektet på Rikshospitalet

Gode resultater så langt

Ved siden av uttalelser og vurderinger av barna selv, er pårørende og helsepersonells opplevelser av klovnenes tilstedeværelse med i denne undersøkelsen. Dersom resultatene av denne studien er gode, er det et håp at sykehusklovner kan bli en integrert del av forberedelser og gjennomføring av ulike medisinske behandlinger ved norske sykehus.
Les mer her 

Barn på vei til prosedyreSå langt er resultatene gode, Guro hadde et innlegg på konferansen for anestesileger og dette vakte god oppmerksomhet og nysgjerrighet hos kolleger som var til stede på presentasjonen.

Vi vil publiserer fullstendige resultater av studien når den er ferdig i februar 2020.

Her er et sitat fra studien:

”For da blir jeg ikke redd for narkose. Jeg våknet for første gang etter narkose og var blid. Så jeg trengte klovnene for å føle meg trygg. (Barn)”

 

Sitat

”Klovnene gjorde det lettere for meg å gjøre min jobb på en god måte. ”

Anestesisykepleier

Flere møter, flere nye sykehusklovner

Enda flere barn skal få besøk av sykehusklovner!

Et av våre mål er at enda flere barn får tilbud om kvalifisert og helsefremmende klovning. Vi møtte over 22 000 barn i 2018, og tallet er økende for 2019. Dette gjør at vi stadig har behov for flere gode sykehusklovner. i 2019 fikk vi seks nye sykehusklovner og sju nye rekrutter som nå er i praksis. Mange som har lyst til å bli sykehusklovn synes det er rart at man må ha scenekunstbakgrunn for å bli vurdert som sykehusklovn.
Vi har hele tiden med oss at vi møter barn og familier i sårbare situasjoner, og vi trenger derfor å vite at våre klovner har opplæring i improvisasjon og kommunikasjon, er gode på å lese situasjoner og kan kjenne og agere på stemninger. Vi får mange tilbakemeldinger på at sykehusklovnene har klart å snu en stemning til det positive ved sitt besøk.

Nye sykehusklovnrekrutter

 

Hvordan bli sykehusklovn

Når en sykehusklovn utdannes er det mye som skal læres, det være seg sykehusrutiner, hvordan forholde seg til hygieneregler, taushetsplikt og god kunnskap om hvordan det er å leve på sykehus og en del om diverse sykdomsforløp. Sykehusklovnene skal også skape sin egen karakter, og sammen med kostymedesigner, Berit Haltvik With, utvikle riktige kostyme til karakteren. Etter kursing i tre moduler, ”Sykehusklovnenes identitet og språk”, ”Scenekunst i møte med sykehus” og siste modul ”Sykehusklovnenes verktøykasse og SK som organisasjon” følger det et helt år med praksis på sykehus med tett oppfølging av sin fadder før man blir godkjent og kan bli en av Sykehusklovnene.

 

Audition

Hyggelig å merke seg at det er mange som ønsker å bli sykehusklovn, og vi hadde over 70 forhåpningsfulle ”klovner” på audition i oktober.
Dette lover godt for rekruttering fremover, når vi forhåpentligvis trenger enda flere klovner for å møte enda flere barn.

 

Sertifisert utdanning

I profesjonaliseringen av sykehusklovnene, er Sykehusklovnene med i et Erasmusprosjekt der vi sammen med organisasjoner fra Portugal, Italia, Frankrike og Litauen skal utvikle en EU-godkjent sertifisert utdanning for sykehusklovning.
Vi satser på kvalitet, det fortjener barna!