Glade givere

Gave fra Lions

13. desember 2021

Lions Club Lørenskog Øst har over flere år samlet inn hele 1,6 millioner kroner til sykehusklovning på Ahus.

 

Takket være årlige innsamlinger gjennom loddsalg, har den lokale Lions-avdelingen samlet inn mye penger, veldig mye penger faktisk, til sykehusklovning på Ahus. Dette har medført at vi for noen år siden kunne gå fra å være på sykehuset fra én til to dager i uken. Nå vil de 150.000 kr som er samlet inn i 2021 bidra til en tredje dag med tilstedeværelse av sykehusklovnene ved Ahus.

Sykehusklovnene bistår barn i medisinske behandlinger og hjelper dem å komme gjennom vanskelige og ubehagelige undersøkelser og behandlinger. Sykehusklovnenes tilstedeværelse kan gjøre det mindre traumatisk og bidra til å unngå bruk av tvang. I tillegg til barnets opplevelse av sykehusklovnbesøk, vet vi at familier og søsken også opplever det som et fint og viktig pusterom i en krevende hverdag.

Tusen takk til gutta i klubben som stiller opp selger lodd på Metrosenteret i Lørenskog hver eneste helg året igjennom. Tusen takk til lokalt næringsliv som har gitt premier, og ikke minst en hjertelig takk til de som har kjøpt lodd og hvor noen heldige vant flotte premier.