Perlebilde fra Sykehusklovnene i Frimurerlosjen

En fantastisk gave!

15. november 2018

I dag var en stor dag for Sykeshuklovnene da vi mottok hele 1 million kroner fra Frimurerordenen. Denne gaven skal brukes til å utvikle vår nye satsning som er bistand ved prosedyrer ved sykehusene.

Bjørn O. Bergholtz  fortalte at Frimurerordenen har lang tradisjon for å hjelpe barn og unge som i gamle dager i større grad var avhengige av hjelp da langt flere barn var alene og uten voksenperson til å ta hånd om seg. «Hjelp til trengende og nødlidende er en viktig del av vår virksomhet. Det meste av dette gjør vi i det stille – det ligger i våre tradisjoner.», sa Bergholtz.

Men én gang i året ønsker de å synliggjøre sin velgjørende virksomhet gjennom Ordnenes Fellsgave. 25% av de midlene som samles inn i logene rundt om i landet  tildeles et sosialt formål, vanligvis en virksomhet med landsdekkende nedslagsfelt i Norge, og som ikke fullt ut finansieres av offentlige midler. Og i år var Sykehusklovnene de glade og heldige mottakere.

 

Vi er utrolig takknemlige for denne flotte gaven, og er allerede i gang med arbeidet med prosjektleder Martha Kjørven i førersetet.

Prosedyrebehandling med sykehusklovn

Vi opplever at barn som skal gjennom prosedyrer sykehuset kan oppleve dette som utrygt og litt skummelt da de ikke helt forstår hva de skal være med på, og de er selvfølgelig redde for at noe skal gjøre vond. Noen ganger må barnet i narkose for at helsepersonell skal få gjennomført livsviktige prosedyrer.

Et barn som skal gjennom en MR-undersøkelse må klare den store bragden å ligge helt stille gjennom hele undersøkelsen for å oppnå et godt resultat. I denne situasjonen kan klovnen sammen med barnet skape et eventyrlig univers og sammen med barnet dra ut på en reise ut i en romrakett der de gjennom å ikke bevege seg opplever fantastiske eventyr. 

Sykehusklovnens rolle i en prosedyre starter med å skape et tillitsforhold til barnet gjennom en lekende tilnærming. Ved å stimulere det friske i barnet og skape et univers hvor kreativiteten og leken fører an står barnet og klovnene i prosedyresituasjonen sammen.

Klovnetøys i høytidlige omgivelser

Det var, kanskje ikke overraskende, en høytidelig markering i spesielt flotte omgivelser. Stormester Tore Evensen og Bjørn O. Bergholtz holdt taler og viste oss rundt i dette flotte bygget.

Litt forstyrrelser ble det også midt oppi i det høytidelige da sykehusklovnene Bare Babette og Å Ærna forvillet seg inn i salen og overrak et perleportrett av to av klovnene våre.

De lurte litt på hvor blant Stormesterene de hadde tenkt å henge det opp, men de ble lovet at de skulle finne en plass, men kanskje ikke midt bland stormestrene.

Som vi sier i Sykehusklovnene: «Tusen millioner takk for gaven!»
Vi ser frem til å jobbe med et nytt felt til glede for flere barn.

Les gjerne innlegget på Frimurerordenes nettside her