Sørlandet Sykehus HF, Kristiansand - Sykehusklovnene