Såpebobler Ⓒ Foto Mathias Jørgensen, Sykehusklovnene

Enda flere barn skal få tilbud om sykehusklovner

Strategi 2019 – 2024

I forbindelse med ny strategi, har Sykehusklovnene utformet en ny visjon og laget nye mål for perioden. Vi ønsker at flere barn skal få møte Sykehusklovnene.

Sitat

Visjon:
"Sykehusklovnene skal gjennom helesfemmende klovning være en integrert del av syke barn og unges behandlingsforløp."

Nye mål for Sykehusklovnene

  • Sykehusklovnene skal arbeide for at enda flere barn får tilbud om kvalifisert og helsefremmende klovning.
  • Sykehusklovnenes tilstedeværelse skal gjøre hverdagen bedre for pasienter, pårørende og helsepersonell.
  • Sykehusklovnene skal bidra til bedre opplevelser og økt effektivitet i medisinske prosedyrer, samt redusert bruk av beroligende midler og tvang når vi er til stede.
  • Sykehusklovnene skal søke å dokumentere effekten av arbeidet.

 

I tillegg til å opprettholde og øke i tilbudet vi i dag har på 16 sykehus, skal vi nå enda flere barn gjennom å bistå i prosedyrer på eksisterende sykehus.

Sykehusklovnenes bistand i prosedyrer som for eksempel blodprøvetaking, innsetting av veneflon, injisering av Botox for CP-pasienter er etterspurt og imøtekommer noe av etterspørselen fra eksisterende sykehus. Erfaringene fra prosedyrebistand på St. Olavs hospital med botoxpasienter er svært positive og vi ønsker å dokumentere at vår tilstedeværelse har effekt.

Tilstedeværelse av sykehusklovner ved prosedyrer kan egne seg godt for forskning/dokumentasjon.

 

Sykehusklovnene har i løpet av relativt få år etablert et tilbud på 16 sykehus.
Det er et langsiktig mål for SK å være representert på alle sykehus i Norge som har sengepost for barn og unge, fordi det vil gi alle barn på sykehus det samme tilbudet uavhengig av geografi.

I kommende femårsperiode skal det legges til rette for en ytterlige økning av minimum to nye sykehus. Dette forutsetter at sykehusene etterspør og ønsker å ha Sykehusklovnene som et tilbud på sykehuset, at de bidrar med egenandel gjennom bruk av gavemidler, at vi har nok klovner og tilstrekkelig finansiering.

 

Les hele strategien her