Liten pike holder og leker med stetoskop sammen med to

Sammen med helsepersonell, sammen for barnet

Slik jobber vi for å minske bruk av tvang overfor barn i medisinske behandlinger på sykehuset.

 

Vi har mange svært dyktige samarbeidspartnere på sykehusene rundt om i det ganske land. For å kunne hjelpe barna til best mulig opplevelse er et godt samarbeid med helsepersonell en forutsetning. I Sykehusklovnenes 3-trinnsmetode for prosedyresamarbeid inngår kommunikasjon med helsepersonell og barnet med pårørende før, under og etter prosedyresamarbeidet.

 

3-trinnsmetoden

  • Det opprettes kontakt med barnet og pårørende, og de starter en samhandling det kan bygges videre på. Dette kan f.eks. være å initiere lek med sykehusutstyr, eller leke ut prosedyren med barnet for å ufarliggjøre og trygge barnet før og under prosedyren. Før vi møter pasienten, snakker vi med helsepersonell for å få informasjon om pasienten, alder, spesielle hensyn, hva som skal skje i prosedyre, og vi setter oss inn i utfordringene og hva som ønskes oppnådd.
  • Underveis i prosedyren støtter sykehusklovnene barnet og står sammen med barnet i situasjonen. Det kan det gis beskjeder eller sendes små tegn mellom klovner og helsepersonell.
  • Sykehusklovnene avrunder sammen med barnet og pårørende, og i noen tilfeller er til stede når barnet våkner opp etter narkose. I etterkant har helsepersonell og sykehusklovner en kort debrief og evaluerer samarbeidet.

 

Disse tre trinnene bidrar til å styrke samarbeidet og gjør at vi blir gode sammen.

 

Liten pike gir narkosemaske til sykehusets maskot, Rasmus, som holdes av sykepleier. To sykehusklovner ser på.

 

En kontrakt mellom barn og klovn

Sykehusklovnene søker å vinne barnets tillit, og i den nyoppståtte «kontrakten» er det essensielt at klovnen ikke misbruker tilliten. Barnet skal ikke lures til å gjennomføre prosedyren, men støttes gjennom lek og ufarliggjøring av rom og utstyr. Sykehusklovnene er først og fremst barnets støttespiller og deltar aldri i noe medisinsk. Da risikerer klovnene å miste sin funksjon.

Sitat

Sykehusklovnene jobber sammen med helsepersonell mot samme mål: å gjøre den medisinske prosedyren og situasjonen best mulig, eller mest mulig tålelig for barnet.