Plutselig kan alle trenge en klovn! - Sykehusklovnene
Sykehusklovnene, alle

Plutselig kan alle trenge en klovn!

Barn innlagt på sykehus skal ikke bare overleve. De skal også leve. Nettopp det bidrar Sykehusklovnene til.

Et sykehusopphold kan være skremmende uansett alder. Sterile vegger, hvite frakker, munnbind og alvorlig miner. Alt dette forsterkes i barneøyne. Uavhengig av hvor dyktig legen eller sykepleieren på barneavdelingen er, er det like fullt en skremmende opplevelse. Klovnene bryter opp i dette. Setter farge på mørke dager og hvite vegger. Gir barna en mulighet til å glemme alt som følger med å være syk, om så bare for et lite øyeblikk. Burde ikke alle syke barn i Norge få et slikt tilbud?

En sykehusklovn tramper ikke rundt i korridorene på sykehuset i komisk store sko og gjør et altfor hardt forsøk på å tvinge frem en latter. I stedet er det et eget fag med 30 års fartstid og skuespillere med enorm respekt for miljøet de beveger seg i. Sammen med barna skaper de sårt tiltrengte pusterom i en tøff sykehushverdag.

Max, Coco og Pling, SykehusklovneneHistorien om Max rørte noe i meg. En ung gutt som lå alvorlig syk og med store smerter, hvor Sykehusklovnene til slutt ble det som holdt han gående. At en elleve år gammel gutt skriker fra sykehussengen at han ikke lenger orker å leve, for så å finne styrken og viljen til å holde ut til neste gang klovnene kommer, taler for seg selv. Da er ikke lenger sykehusklovner et fattig, flåsete forsøk på å være morsom, men snarere noe veldig virkningsfullt.

Max sa at klovnebesøkene «var den eneste medisinen som virket». Han er ikke alene. Studier fra Israel og Italia viser at klovnebesøk på sykehuset gir gunstig effekt både på barnets smerteopplevelse og på foreldrenes bekymring for prosedyren. I Danmark er de overbevist om at besøk av klovner gir kortere liggetid. Alt dette kan i tillegg redusere bruken av medikamenter.

Når sykdommen rammer er barna og deres pårørende i en svært sårbar situasjon. Dette må møtes med innsikt og kompetanse. Nettopp derfor har Sykehusklovnene en kvalitetssikring som innebærer at alle klovnene er profesjonelle skuespillere og har en etterutdannelse med kurs i klovn og helse. Men i denne kvalitetssikringen ligger det også en avhengighet av støttespillere som kan bidra med midler. Per dags dato har Sykehusklovnene ingen offentlig støtte, og er dermed helt avhengig av privatpersoner og næringsliv.

SV-leder Audun Lysbakken la i 2014 frem et forslag om statlig støtte til den type arbeid Sykehusklovnene gjør, etter å ha besøkt Rikshospitalet og sett klovene i aksjon. Helseminister Bent Høie avfeide da forslaget og mente at det er opp til private aktører å støtte organisasjonen. Dette gjør Sykehusklovnene til et usikkert tilbud, som konstant står i fare for å måtte kutte ned på sykehus og antall besøksdager. Med en delingsbrøk av statlig og kommersiell støtte kan vi sammen skape magiske øyeblikk for enda flere barn på sykehus, uten at det går på bekostning av kvaliteten.

I det årlige klovneløpet arrangert av studentene i Trondheim var helseministeren selv med å løpe for å samle inn penger til Sykehusklovnene ved St. Olavs hospital. Det står det respekt av, men jeg håper helseministeren snart kan gå et steg videre for barn innlagt på sykehus. Som Max sa – plutselig kan alle trenge en klovn. Da er det synd dersom Sykehusklovnene ikke har midler til å være der.

Tekst: Kirstine Remmem Østensen
Foto: Thomas Rasmus Skaug / Dagbladet

Støtt barn på sykehus!

Vil du være med å gi barn på sykehus glede og livsgnist i en tøff sykehushverdag? Gi en pengegave eller et fast beløp i måneden. Du velger selv hvor mye du vil gi, og du kan si opp avtalen når som helst. Tusen takk!