Nye styremedlemmer

Nytt styre i Sykehusklovnene

25. april ble det avholdt årsmøte for Sykehusklovnene, og nytt styre ble valgt inn.

Øyvind Engh ble valgt inn som ny styreleder og erstatter Trygve G Nordby.
Nye styremedlemmer Wenche Lyngholm og Julie Solberg, erstattet henholdsvis Helen Christie og Hedda Munthe.
Julie Solberg er representerer sykehusklovnene i styret, sammen med sittende medlem Katja Lindeberg.

Ida M Halvorsen vare også på valg, og stilte seg velvillig til å sitte to nye år, og ble enstemming gjenvalgt.

 

Øyvind Engh er direktør i Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), der han har vært siden 2006. Han er siviløkonom og har mye erfaring med ledelse, organisering, strategiutvikling og styring. Før han begynte i NLB har han 18 års fartstid som konsulent med vekt på organisasjonsutvikling og analyser.

 

Wenche Lyngholm er tidligere HR-direktør ved Sykehuset Østfold. Nå pensjonist og lederutvikler på deltid. Hun har lærerutdanning, ledelse- og styreopplæring. Hun har bred yrkeserfaring fra bl.a. kommune, KS, NSB og fra UDI.

Hun har styreerfaring fra politikk, fagbevegelsen, kommunesektoren og innen kultur, og var i en periode med i riksrevisorkollegiet.

Wenche var stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti i fire år i perioden 1989-93. Fra 2005 -2009 var hun også statssekretær i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Vi ønsker våre nye styremedlemmer velkommen inn i en flott organisasjon, og takker avtroppende medlemmer for flott utført arbeid.

 

Fra venstre, Øyvind Engh, Wenche Lyngholm og Julie Solberg

Billedgalleri

Julie Solberg,skuespiller