Blomstereng

Minnegaver

Livet er sårbart, og aller vanskeligst er det når vi mister en av våre kjære. Mange pårørende ønsker å hedre sine avdøde ved å følge deres ønske om å støtte en organisasjon, eller gi til et bestemt formål. Mange oppgir derfor i forbindelse med begravelse eller bisettelse at i stedet for blomster ønsker de at beløpet går til en navngitt sak. Vi i Sykehusklovnene er svært takknemlige for gaver i denne forbindelse.

 

For nærmeste pårørende som ønsker å gi til Sykehusklovnene

Aller enklest er det om dere tar kontakt med oss på post@sykehusklovnene.no på forhånd, slik at vi best mulig kan hjelpe dere og avklare hvilken informasjonen som er ønsket i etterkant. Dette kan f. eks. være informasjon om samlet beløp som kommer inn i avdødes navn og/eller at alle som gir får en bekreftelse på at de har gitt gjennom et takkekort.

 

Alternativt kan man opprette innsamling på Spleis som er en innsamlingsplattform der den som oppretter har oversikt over givere, og kan kommunisere direkte med dem.

Snakk eventuelt med begravelsesbyrået som kan bistå med dette.

Sykehusklovnene sender kondolansekort til nærmeste pårørende dersom vi får kontaktinformasjonen.

 

For deg som vil gi gave i stedet for f. eks. blomster

For at vi skal kunne gi tilbakemelding til de pårørende om beløpet som har kommet inn, må vi få informasjon gjennom meldingsfeltet i bankinnbetalingen eller i Vipps om hvilken avdød minnegaven skal registreres på. Vi oppgir ikke hvor mye hver enkeltperson har gitt eller navn, kun samlet sum fra alle som gir.

Skriv i meldingsfeltet på innbetalingen:

  • Navn på avdøde
  • Sykehus dersom det skal øremerkes. Her er vi.