Minnegaver - Sykehusklovnene
Blomstereng

Minnegaver

Livet er sårbart, og aller vanskeligst er det når vi mister en av våre kjære. Mange pårørende ønsker å hedre sine avdøde ved å følge dennes ønske om å støtte en organisasjon, eller gi til et bestemt formål. Mange oppgir derfor i forbindelse med begravelse eller bisettelse at i stedet for blomster ønsker de at beløpet går til en navngitt sak. Vi i Sykehusklovnene er svært takknemlige for gaver i denne forbindelse.

 

For nærmeste pårørende som ønsker å gi til Sykehusklovnene

Aller enklest er det om dere tar kontakt med oss, post@sykehusklovnene.no, på forhånd, slik at vi best mulig kan avklare hva som må gjøres så alle får den informasjonen de ønsker i ettertid, f. eks. hvem som gir, og samlet beløp som kommer inn i avdødes navn, og at alle som gir får en bekreftelse på at de har gitt gjennom et takkekort. Alternativt kan man opprette innsamling på Facebook, Spleis eller Betternow som er innsamlingsplattformer der den som oppretter har oversikt over givere, og kan kommunisere direkte med dem.

Snakk eventuelt med begravelsesbyrået som kan bistå med dette.

Sykehusklovnene sender takkekort til alle som gir i avdødes navn, dersom donasjonen blir gitt gjennom bank. Ved andre innbetalingsløsninger, som Vipps, eller sms, har vi ingen mulighet til å finne adresse og sende en takk. Sykehusklovnene sender kondolansekort til nærmeste pårørende dersom vi får kontaktinformasjonen.

Sykehusklovnene setter ikke inn takkeannonser uten at dette er avtalt på forhånd, men ønsker å takke alle som gir gjennom et kort i posten.

 

For deg som vil gi gave i stedet for f. eks. blomster

For at vi skal kunne takke alle som gir et slikt beløp, og gi tilbakemelding til de pårørende om at pengene har kommet inn, må vi få informasjon gjennom bankinnbetaling. (Vi oppgir ikke har mye hver enkeltperson har gitt, eller oppgir navn, kun samlet sum fra alle som gir.)
Skriv i Meldingsfeltet på innbetalingen, om mulig:

  • Navn på avdøde
  • Navn på nærmeste pårørende.