Her er Sykehusklovnene

På disse sykehusene vil du finne Sykehusklovnene

Østlandet

 • Ahus, Akershus universitetssykehusBolla Bensin
 • Rikshospitalet i Oslo sykehus
 • Spesialsykehuset for epilepsi (SSE)
 • Sunnaas sykehus
 • Sykehuset i Drammen, Vestre Viken
 • Sykehuset i Vestfold – Tønsberg
 • Sykehuset Innlandet Elverum
 • Sykhuset Telemark, Skien
 • Sykehuset Østfold, Kalnes
 • Ullevål sykehus

Sørlandet

 • Sørlandet sykehus Kristiansand
 • Sørlandet sykehus Arendal

Vestlandet

 • Sykehuset i Haugesund, Helse Fonna
 • Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen
 • Sykehuset i Ålesund, Helse Møre og Romsdal
 • Stavanger Universitetssykehus, Helse Stavanger

Midt-Norge

 • St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Sykehuset Levanger

Nord-Norge

 • UNN Tromsø
 • Nordlandssykehuset HF, Bodø

Se kart

Støtt barn på sykehus!

Vil du være med å gi barn på sykehus glede og livsgnist i en tøff sykehushverdag? Gi en pengegave eller et fast beløp i måneden. Du velger selv hvor mye du vil gi, og du kan si opp avtalen når som helst. Tusen takk!