Ellen Arnstad ny daglig leder i Sykehusklovnene

Drømmejobben

«Jeg har virkelig fått drømmejobben», sier Ellen Arnstad som i dag har begynt som daglig leder for Sykehusklovnene.

Jeg skal nå jobbe med verdier som jeg brenner for. Sykehusklovnene er en organisasjon som jeg har stor respekt for, og som jeg også har opplevd som pårørende for en alvorlig syk sønn.

Sykehusklovnene gir barn og unge et pusterom i en behandlingssituasjon, de bidrar til glede og livsgnist i en tøff sykehushverdag.

Samspillet mellom sykehusklovnene, helsepersonell og pårørende handler om å trygge barnet og vinne barnets tillit gjennom lek og ufarliggjøring av mye som kan være skummelt på et sykehus.

Sykehusklovning er en interaktiv og improvisert kunstform som blir til i møtet mellom sykehusklovnene og barna og det fascinerer meg.

Jeg har erfart gjennom mange år hva det vil si å være pårørende og å ha et barn som har vært ut og inn av sykehus gjennom mange år.

Jeg har ledet kunnskapsmedarbeidere i mange år og lært mye om etiske refleksjoner gjennom morsrollen og som medlem av Pressens Faglige Utvalg i mange år. Sykehusklovning handler mye om sårbarhet og det er jeg opptatt av.

Styreleder, Øyvind Engh, i Sykehusklovnene sier at Ellen Arnstad sitt store engasjement for Sykehusklovnene er betydningsfullt.

– Vi får en daglig leder som har en solid og bred bakgrunn som leder og i tillegg har et nettverk som hun har gode og relevante tanker om hvordan kan brukes til det beste for Sykehusklovnene.