Basen, Flatåsen skole i Trondheim samlet inn 22 000 kroner til Sykehusklovnene barnepalliasjon

Basen ved Flatåsen skole i Trondheim har nylig gjennomført et prosjekt til støtte for Sykehusklovnene. Ved å arrangere kake- og loddsalg, har de samlet inn imponerende 22 000 kroner.

Spesialpedagog og baseleder, Toril Søberg Havnes, forteller om prosjektet og besøket av sykehusklovnene

– Basen ved Flatåsen skole har vært så heldig å ha flere besøk av sykehusklovnene, Zapp og Bringebær. Her har vi sunget, hygget oss, lekt og ledd masse. Basen er et byomfattende spesialpedagogisk opplæringstilbud til barn og unge med store og omfattende hjelpebehov, forteller Toril.

–  Zapp og Bringebær har tatt seg god tid til hver enkelt elev, og gjennom musikk, mimikk, gester og lyder oppstår gode samspill. Sykehusklovnene inviterer elevene til å være aktive, og kommuniserer ut fra barnets perspektiv, med et språk som er lett tilgjengelig, og som fungerer som en invitasjon til samspill. Leken finnes alltid i et barn, uansett situasjon, spørsmålet er bare hvordan en evner å hente den frem. Tusen takk for den fantastiske jobben sykehusklovnene gjør!

Stor givervilje ved kake- og loddsalget

– Etter idemyldring ønsket vi å arrangere kake- og loddsalg. Vi gikk i gang med å lage kommunikasjonstavler til elevene slik at de kunne få eierforhold til prosjektet. Elevene har stått i bresjen for å spørre om premier til lotteri, lage plakater, selge kaker og lodd, og trekke i lotteriet. Vi møtte utrolig givervilje hos de vi spurte, og engasjementet har vært stort hos både store og små. Fredag 3.mai, på Fotballtrøyefredag, arrangerte vi kakesalg og lotteri, hvor vi samlet inn 22 000,-. Rørt, stolt og overveldet gleder vi oss stort til å overrekke innsamlet beløp til Sykehusklovnene, barnepalliasjon, forteller Toril.

– Sykehusklovnene mottar ikke fast statlig støtte, og finansieres utelukkende gjennom innsamlede midler. Derfor hadde vi på Basen lyst til å bidra med en støtte til denne stiftelsen, slik at de kan fortsette å glede barn og unge med ulike behov og diagnoser, på sykehus, i hjem, skole og institusjoner.

Og vi vil oppfordre alle til å støtte verdens beste reseptfrie medisin – helt uten bivirkninger!

 

Om Sykehusklovnenes barnepalliasjon

Sykehusklovnene barnepalliasjon møter barn og unge med palliative diagnoser der hvor de befinner seg. Barn og unge i terminalfasen fortjener å møte aktører som innehar kvalifiserte improvisasjonsverktøy som kan blande det fysiske, emosjonelle og spirituelle i kunstneriske, trygge og etisk forsvarlige rammer. Slik kan barnet eller ungdommen stimuleres til å beholde sin identitet, stemme, kreativitet, vilje og språk helt til det siste. Det «usynlige arbeidet» som sykehusklovnene utfører, fortjener å bli anerkjent som en kvalifisert ressurs innen barnepalliasjon.