Årsmagasinet 2024 – Sykehusklovnenes innvirkning på helse - Sykehusklovnene

Årsmagasinet 2024 – Sykehusklovnenes innvirkning på helse

–  Jeg er så stolt av alt det Sykehusklovnene står for, og hvordan vi på sykehus i hele landet bidrar til å oppfylle vårt formål, nemlig «å opprette kontakt og gjennomføre genuine klovnemøter med barn og unge i utrednings- og behandlingsforløp, samt andre mennesker i en sårbar livssituasjon», som det står i vedtektene til Stiftelsen Sykehusklovnene, sier Ellen Arnstad, daglig leder i Sykehusklovnene.

Sykehusklovning er en interaktiv og improvisert kunstform som blir til i møtet mellom sykehusklovnene og barna. For meg er det fire viktige ord som er vårt fotavtrykk i møter med de som trenger et pusterom i krevende situasjoner på et sykehus: mestringsfølelse, tillitsforhold, ufarliggjøring og fantasireiser.

Dette krever evne til avledning og lek, samt sørge for gode opplevelser og minner som gjør at barna alltid vil huske et klovnebesøk. Fordi et besøk av sykehusklovnene ikke bare er et tilfeldig, hyggelig møte. Det er et minne for livet.

Sykehusklovnene stimulerer det friske og kreative i barnet som igjen gir utløp for energi og mestringsfølelse. Og det å føle mestring er noe av det viktigste i livet. For oss alle.

Vi takker alle som bidrar til de midlene vi trenger for å møte så mange barn og unge som mulig. I 2023 hadde vi 34 771 pasientmøter.

Det er mange private givere som støtter oss, vi har noen fine samarbeidspartnere i næringslivet, organisasjoner som gir oss pengegaver og noen statlige midler som vi søker på fra år til år.

Helsefremmende klovning er viktig for samfunnet vårt. For barna. For de pårørende. For helsepersonell. Vi jobber med prosedyrer der barn skal igjennom mye som er både skummelt og ubehagelig. Vi jobber med barnepalliasjon og løfter barnet i sitt hjemmemiljø.

Barna er superheltene for oss. Vi ser dem i barnets høyde og i barnets perspektiv. Det handler om mestring. Og det gir ekstra krefter.

Du kan lese mer om det viktige arbeidet Sykehusklovnene gjør i årsmagasinet vårt her:

https://www.sykehusklovnene.no/wp-content/uploads/sites/2/2018/03/Arsmagasin-Sykehusklovnene-2024_komprimert.pdf