Ledige stillinger - Sykehusklovnene

Ledige stillinger

Kunstnerisk leder

Sykehusklovnene søker nå ny kunstnerisk leder som har det overordnede ansvaret for at hvert eneste møte mellom sykehusklovner og barn og unge på sykehus blir godt. Kunstnerisk leder har det faglige ansvaret for alle klovner, leder et faglig team bestående av rådgivere og koordinatorer og har personalansvaret for fast ansatte klovner/faglig personell.

Til stillingsannonse

 

Nasjonal koordinator i palliasjonsprosjekt

Sykehusklovnene har ledig et to års engasjement på deltidsstilling i 30% som nasjonal koordinator i vårt palliasjonsprosjekt.

Oppgavene er knyttet til koordinering av hjemmebesøk og kontakt med pårørende og helsepersonell. Sykehusklovnene samarbeider tett med avansert hjemmesykehus/palliasjonsteam på OUS, St.Olavs hospital og HUS. Etter anbefaling fra behandlende sykehus besøker vi barn og unge i palliative forløp og som får behandling hjemme, på institusjon og på sykehus.

 

Helsefaglig bakgrunn

Vi ser etter deg som har helsefaglig bakgrunn og administrative evner. Aller helst ønsker vi at du har erfaring fra barneavdelingen på et sykehus i Norge, og at du er kjent med tilbudet til barn og unge i palliative forløp.

Du må gjerne kombinere dette med en deltidsstilling på sykehus, så lenge vi kan bli enige om arbeidstid som er innenfor dagtid hos oss. Foretrukket arbeidssted er Oslo.

Kan du begynne relativt raskt er det en fordel. Opplæring vil bli gitt, og betingelser er på nivå med helsesektoren.

 

Søknadsfrist 15.10.21.

Søknad sendes vibeke@sykehusklovnene.no. Hun kan også svare på spørsmål på tel 90092739

Video