Skuespillerne bak klovnene

Alle som jobber for Sykehusklovnene er profesjonelle, skuespillere med erfaring og/eller utdannelse fra scenekunstfeltet. Sykehusklovnene videreopplærer selv den aktuelle skuespilleren i det spesielle med å arbeide på sykehus, slik at vedkommende skal forstå og respektere sykehusmiljøet og tilpasse dette til sitt kunstneriske virke. Så godt som alle våre skuespillere er medlem i Norsk skuespillerforbund.

 

Tove Karoliussen (Beate Kræsj Pling) Tove Karoliussen (Beate Kræsj Pling) grunnla Sykehusklovnene i 2001. Hun er sykehuskkoordinator ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun er også involvert i oppfølging av nye sykehus og nye klovner. Tove har sin bakgrunn og utdannelse fra seks år som student og skuespiller for Stella Polaris og ”Academy of circus skills and physcal theatre” i Bristol. Hun har også en bachelor i Samfunn og kultur, samt praktisk pedagogikk fra Kunsthøgskolen i Oslo.

 

Siv_skuespillerSiv Øvsthus (Trude-litt) er første sykehusklovn i Norge. Hun er utdannet ved Ole Brekkes Clownskola, Jacques Lecoq mime- og teaterskole og har også tre år ved Riksteaterets elevskole for dukkespillere. Siv har videre deltidsutdanning i barneteaterpedagogikk, tolkelinjen ved Hib og grunnutdanning i sos.ped., samt to års tegnspråkkurs. Siv gründet Helseklovnene i Bergen som ble innlemmet i Sykehusklovnene høsten 2014.

 

Vibeke sykehusklovnVibeke Lie (Å Ærna) er kunstnerisk leder for Sykehusklovnene. Vibeke gikk i spesialisering hos Sykehusklovnene i 2014/15, bosatt i Oslo og er sykehuskoordinator på Skien sykehus. Utdannet skuespiller på School of Stage Art og startet i 1999 som elev hos Grenland Friteater. Jobber med og for det frie scenekunstfeltet som produsent, prosjektleder, skuespiller og pedagog. Driver tesatergruppa Teater Prospero.

 

Elisabeth Helland Larsen (Bare Babett) –  i permisjon,  er en av dem som har vært med lengst. Hun har tidligere vært kunstnerisk leder (2013 – 2016) og sykehuskoordinator for flere av våre sykehus. Elisabeth er utdannet ved École International de Théatre Jacques Lecoq i Paris og har jobbet som klovn og skuespiller siden 1993. Hun er også utdannet forfatter. Elisabeth driver sin egen klovnegruppe Boa scenekunst

 

Kristin Hestad (Gerd Bang)  begynte i Sykehusklovnene våren 2008. Kristin er utdannet fra Ecole International de Théâtre, Jacques Lecoq i Paris og fra International Directors Colloquium. Hun jobber som frilans skuespiller og regissør, og driver teatergruppa Gorgon produksjoner

 

Martha Kjørven (Olympia)  er utdannet skuespiller fra École Internasjonale de Théâtre Jaques Lecoq i Paris. Hun har vært med i Sykehusklovnene siden 2009. I 2012 fungerte hun i en kort periode som daglig leder og er for tiden sykehuskoordinator Rikshospitalet. Hun jobber frilans og driver teatergruppen Petra Produksjoner.

 

Dagfinn J. V. Tutturen (Mr. Jardish) kom inn i Sykehusklovnene i  2008/2009 som vår første mannlige klovn. Han er utdannet ved TEAK (Teaterhøgskolen i Helsingfors) og har PPU – teater fra Kunsthøgskolen i Oslo. Dagfinn jobber som frilans skuespiller og pedagog med ulike prosjekter over hele Europa. Han er fast tilknyttet teaterkompaniet NIE.

 

Arturo Tovar (señor Cocodrilo Barracuda)  startet som sykehusklovn i sitt hjemland Mexico i 2003 og har vært med i Sykehusklovnene siden 2010. Han har sin teaterutdannelse fra Mexico of har videre  spesialisert seg i fysisk teater ved London International School of Performing Arts. I tillegg har Arturo en master fra Kunsthøyskolen i Oslo. Arturo jobber som frilans skuespiller og instruktør og holder kurs i teater, tryllekunst og klovn.

 

Patrick van den Boom (Yep)  har vært tilknyttet Sykehusklovnene siden 2010. Han er utdannet klovn fra sitt hjemland Nederland og har arbeidet som profesjonell klovn for Care-Clowns og CliniClowns siden 2001. Han driver sin egen internationale klovneskole og er også leder og klovn i Klokkeklovnene.

 

Katja Brita Lindeberg (Kaj)  ble rekruttert til Sykehusklovnene i 2011 og har sammen med Tove Karoliussen vært en viktig brikke i arbeidet med å starte opp arbeidet vårt ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Katja studerte hos den kanadiske klovnepedagogen Sue Morrison før hun tok sin mastergrad i fysisk komedie ved Stockholm Dramatiska högskola i 2011. Hun driver  sitt eget produksjonselskap Katja Brita Lindeberg Produksjoner

 

Mélanie Dahl (Marsipan) begynte så smått som vikarklovn i SK i 2010 og har nå utviklet seg til å bli en av våre faste sykehusklovner. Melanie er sykehuskoordinator på Ahus. Hun er utdannet ved Nordic Black Theatre eXpress. I tillegg til å være frilans skuespiller, underviser Mélanie i teater, skyggeteater og dukketeater. Hun er også tilknyttet KlokkeKlovnene.

 

Gaute Næsheim (Piffi Gundersen)  har vært med i Sykehusklovnene siden høsten 2011. Han er ansvarlig sykehuskoordinator for Drammen sykehus. Han jobber også som klovn for KlokkeKlovnene. I tillegg jobber han som skuespiller innen ulike produksjoner innen det frie scenekunstfeltet.

 

Hedda Munthe (Bella Bing Bong) kom inn som “trainee” i Sykehusklovnene høsten 2011og har vært en av våre faste klovner siden 2013. Hedda er sykehuskoordinator på Ullevål sykehus. Hedda har sin bakgrunn fra Lee Strasberg Theatre Institute i New York, École International de Théatre Jacques Lecoq i Paris, og fra diverse klovne-og maskekurs i Frankrike.Hun er daglig leder og skuespiller i Teater Spillebrikkene, som produserer forestillinger for barn og ungdom.

 

Elizabeth Piro Volan ( Zapp)  begynte som klovnerekrutt ved St. Olavs hospital i høsten 2012 og er nå en av våre faste trondheimsklovner. Hun er utdannet fra skuespillerutdanningen ved HiNT i Verdal og har siden endt utdannelse hatt sitt virke som frilans skuespiller i Trondheim. Til daglig driver hun teaterkompaniet Konstellasjonen sammen med fire andre skuespillere.

 

Kristina Kiberg (Thalia)  begynte høsten 2012 som klovnerekrutt for Sykehusklovnene på St. Olavs hospital i Trondheim og er nå en av våre faste klover der. Hun er utdannet ved teaterskolen I Nord-Trøndelag (HiNT) og arbeider som frilans skuespiller i Trondheim. Ina er en av skuespillerne i Konstellasjonen sammen med Elizabeth.

 

Janne Brit Rustad (Marion) begynte som klovnerekrutt vinteren 2013 på St. Olavs hospital og er nå en av våre faste klover i Trondheim. Hun er utdannet ved teaterskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og arbeider som frilans skuespiller i Trondheim. Til daglig driver hun teaterkompaniet Konstellasjonen sammen med fire andre, deriblant Elizabeth og Ina.

 

Torunn_skuespillerTorunn Fisketjøn (Konstantisola)  har vært sykehusklovn siden 2011 og er en av våre faste bergensklovner. Hun er sykehuskoordinator ved Haukeland og Haugesund sykehus. Torunn er utdannet skuespiller fra Rose Bruford College i London og har også en BA i pedagogikk fra UiB. I 12 år var hun aktiv i teatergruppen Bergen Byspill.  I tillegg til sykehusklovning er hun en av Regnbueklovnene som klovner for eldre mennesker med demens.

 

Pelikini_skuespillerKarin Stautland (Pelikini) begynte som sykehusklovn i 2012 og er en av de fem faste klovnene ved Haukeland sykehus i Bergen. Hun er utdannet skuespiller fra Statens teaterhøyskole i -76, og har jobbet siden ved diverse institusjonsteatre. Nå jobber hun som frilanser, og lager sine egne forestillinger. Aug 2014 kom hun med i Skuespiller- og dansealliansen. 

 

Roseane dos Reis_skuespillerRoseane dos Reis (Lilla Bollilla) første møte med sykehusklovner var i hjemlandet Brasil i 1998, da hun deltok på et kurs med «Doutores de Allegria». I 2001 flyttet hun til Europa for å videreutdanne seg som skuespiller innen Jacques Lecoqs metode og i 2004 flyttet hun til Norge hvor hun startet opp et prøveprosjekt med sykehusklovner på Levanger sykehus, i regi av teatergruppen «De Flygende Muldvarper». I 2010 begynte hun som sykehusklovn på Haukeland Universitetssykehus.

 

SteinOve_skuespillerStein Ove Øygardslia (Tito) har skuespillerutdannelse fra Italia. Var i 2004 med å starte opp prøveprosjektet «En grunn til å smile» som tok sykehusklovner inn på Levanger sykehus. Har jobbet med barn og teater i teatergruppen «De Flygende Muldvarper» siden 2005. Jobber som teaterlærer ved Fana Folekhøgskule. Startet som klovn på Haukeland Universitetssykehus i 2011.

 

MarianneJonger_skuespillerMarianne Jonger (Cirka Sånn Omtrent) begynte i Sykehusklovnene høsten 2014. Hun er utdannet ved St. Petersburgs Statlige Teaterakademi i Russland. Marianne jobber også i KlokkeKlovnene, og er skuespiller i ulike teater- og filmproduksjoner.

 

Jan Egil, sykehusklovnJan-Egil Engnes (Hasse Bakke) deltok på fordypnigskurset som ble arrangert av Sykehusklovnene, og begynte å jobbe på sykehusene i 2015. Han er også tilknyttet Klokkeklovnene, klovning for eldre og demente og er medprodusent på Gul Katt Produksjoner. (www.gulkatt.no) som lager forestillinger for barn og unge. Jan-Egil er utdannet fra The Arts Educational Schools, London og har vært frilans skuespiller siden 2002. Jan-Egil har jobbet mye med teater for barn og ungdom og har turnert land og strand rundt i Den kulturelle skolesekken, med flere forskjellige kompanier bl.a Teater Grimsborken og Gorgon Produksjoner. Jan-Egil har også medvirket i forestillinger for et voksent publikum og i TV, film og reklame.

 

Åsa sykehusklovnÅsa Hillingseter Løyning (Fjups UPS ) deltok våren og høsten 2014 på fordypningskurs i sykehusklovning arrangert av Sykehusklovnene, og har vært en av sykehusklovnenes faste klovner siden 2016. Hun er utdannet skuespiller fra École internationale de Théâtre Jaques Lecoq i Paris, og har PPU fra NTNU i Trondheim. Åsa har også videreutdannet seg på Kunsthøgskolen i Oslo, og  hos den kanadiske klovnepedagogen Sue Morrison. Hun er også tilknyttet klokkeklovnene som arbeider på sykehjem og -aldershjem. www.klokkeklovnene.no Åsa jobber frilans og driver også sin eget teaterkompani: www.nakkesleng.ne

 

Frode, sykehusklovnFrode Eggen (Smække) er autodidakt skuespiller med bakgrunn som improvisatør. Han tok spesialisering som sykehusklovn 2014-2015 og jobber hovedsakelig på St.Olavs Hospital. Frode er frilans skuespiller og instruktør og tar oppdrag innen teater, film og improvisasjon.

 

Andreas, sykehusklovnAndreas Medbøe Thoresen (Konrad Rekord) er utdannet skuespiller fra École Internationale de Théâtre Jaques Lecoq i Paris. Han har vært med i Sykehusklovnene siden våren 2015. Etter endt utdannelse i 2011 var Andreas med på å starte det internasjonale teaterkompaniet Superbolt Theatre og har turnert med dem både i Norge og i utlandet. I Norge har han jobbet for kompanier som Teater Spillebrikkene, Teater Fot og Fabularium produksjoner i tillegg til å ha vært med på produksjoner på Trøndelag Teater og Riksteatret.

 

Julie, sykehusklovnJulie Solberg (Topp Fjott) begynte i Sykehusklovnene våren 2015. Hun er utdannet skuespiller/utøver fra The Mime-school ved Kunsthøyskolen i Amsterdam, Nederland. Hun jobber frilans som skuespiller/utøver i ulike scenekunstproduksjoner og driver scenekunstkompaniet A Kiss Me Production. Julie er for tiden i permisjon.

 

 

Sarah sykehusklovn

Sara Fellman (Pluto) begynte å jobbe i Sykehusklovnene høsten 2015. Hun er skuespiller og sanger, med utdannelse fra NISS i Oslo. Hun har bakgrunn fra både det tradisjonelle og det fysiske teater, og har arbeidet med en rekke frigrupper i Norge, i tillegg til å sette opp egne produksjoner. De siste årene har hun vært tilknyttet Grusomhetens Teater i Oslo, og har medvirket i flere produksjoner der. Våren 2015 bodde hun i Dharamsala, India, og studerte butoh ved Subbody Butoh School. Hun er også tilknyttet Klokkeklovnene, og er for tiden ansatt ved Teatret Vårt i Molde.

 

Silje, sykehusklovnSilje Elde (Bolla Bensin) Utdannet skuespiller ved GITIS Scandinavia (Russian Academy of Theatre Arts). Hun begynte som sykehusklovn høsten 2015. Jobber frilans som sanger og skuespiller, og er kompanjong i Hesteskoen Teater & Musikk.

 

 

Line Møller-Christensen, sykehusklovnLine Møller-Christensen (Triumf Rettfram) deltok på fordypingskurset arrangert av Sykehusklovnene og begynte å jobbe på sykehusene i 2015.  Hun er utdannet skuespiller fra Ècole Internationale de Théâtre de Jaques Lecoq i Paris. Hun jobber som skuespiller og klovn innen ulike produksjoner i det frie scenekunstfeltet i både inn og utland.

 

Freya sykehusklovnFreya Stang (Beatriks Brennemanet Bringebær) er scenekunstner, klovn og pedagog.  I Sykehusklovnene er hun klovnen Beatriks Brennemanet Bringebær.  Freya arbeider rundt om i  Europa,  og for det meste i Norge, Frankrike og England.  Utdannelse med LeCoq metode & Italiensk maskespill, Helikos Scuola de Teatrale, Firenze (3 årig), Desmond Jones Physical Theatre & Mime, London (2 år),  Certificate in Education , post grad. (Nottingham University), annen utdanning inkluderer klassiske tekster (RADA & Shakespeares Globe),  og Pochinko method clown.  Hun er artistisk leder for Simsalabim productions.   www.freyastangtheatre.com

 

Marianne Hetland, sykehusklovnMarianne Hetland (Alfakrøll) Startet med opplæring hos Sykehusklovnene i 2015, samtidig som hun går skuespiller utdanning på Nordic Black Theatre. Fra før av har Marianne jobbet som regiassistent for Tiril Pharo, og satt opp stykker med unge teaterspirer. Før hun flyttet til Oslo for å studere gikk hun et år på teaterfabrikken Romerike Folkehøgskole, der jobbet hun med teater, blant annet barneteater. Marianne har sunget hele livet, og bruker ofte sang som et virkemiddel i det hun gjør kunstnerisk. Nå er hun på sitt siste år på Nordic Black Express, og jobber hardt for å bli en selvstendig klovn på gulvet.