Om Sykehusklovnene

Sykehusklovnene er en gruppe profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg i arbeid med barn på sykehus. Klovnene bidrar til positive opplevelser og pusterom for barn og unge i en ellers krevende livssituasjon. Vårt hovedmål er: “Alle barn innlagt på sykehus skal få besøk av sykehusklovner.” 

Kort historikk
Oppstarten til det som i dag er Sykehusklovnene kom da grunder Tove Karoliussen og hennes klovn Beate Kræsj Pling for første gang trådte inn i korridorene på Ullevål sykehus i 2001. To år tidligere hadde grunder Siv Øvsthus startet en tilsvarende sykhusklovngruppe (Helseklovnene) på Haukeland sykehus i Bergen og høsten 2014 ble de to gruppene slått sammen, slik at alle sykehusklovner i Norge ble samlet under ett tak.

I dag er Sykehusklovnene en ideell organisasjon med en liten administrasjon ( ca 5 årsverk) med kontor i Oslo. Vi har 30 spesialtrente sykehusklovner i Oslo, Bergen, Trondheim, Akershus, Drammen, Skien, Haugesund, Arendal, Kristiansand og Ålesund. Les mer om klovnene.

Om sykehusklovnen
Den første sykehusklovnen vi kjenner til dukket opp på et barnesykehus i London for over 100 år siden. En sykehusklovn lager ikke fargesprakende dyr av knirkende ballonger, men trår varsomt og oppmerksomt rundt på de forskjellige barnepostene. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet.

Hvorfor sykehusklovn
Sykehusklovnene kan ikke gjøre noe med situasjonen til barnet på sykehus, men med opplevelsen av situasjonen. Som psykolog Line Van den Bom Edsberg (se Fakta & Forskning) skriver i sine studier: «Sykehusklovnene kan fungere som barnas beskytter på sykehuset. De tar barneperspektivet, til barnets beste. De er der og lytter.» 

Hvor vi arbeider
Sykehusklovnene besøker barn og unge ( 0-18 år) på sengepostene ved Oslo Universitetssykehus (Rikshospitalet og Ullevål)  fem dager i uken, Haukeland universitetssykehus fire dager i uken, St Olavs Hospital i Trondheim tre dager i uken, Drammen sykehus og Ahus to dager per uke og Skien sykehus en dag i uken. Vi besøker også Sørlandet sykehus Arendal, Sørlandet sykehus Kristiansand, Ålesund Sjukehus og Haugesund sykehus flere ganger i måneden. I tillegg er vi i opstartsfasen på Elverum sykehus, SSE (Spesialsykehuset for epilepsi) og Sunnaas sykehus. Vår strategiplan har vi som mål å være på alle sykehus i Norge med sengeposter for barn innen 2024.

Hvordan vi arbeider
Klovnene jobber alltid i par. Dette for å kunne bruke hverandre i kommunikasjonen med pasienten. Dagen starer med at de to skuespillerne som er på jobb, går gjennom pasientlistene sammen med ansatte på de to aktuelle avdelingene. Etter oppvarming i en provisorisk garderobe, beveger klovnene seg gjennom korridorer, trapper og heiser til avdelinger og sykerom. Her skaper de små og store improviserte stunder med barn i alle aldre, deres foresatte og ansatte på sykehuset. Sammen er de to klovnene et positivt forstyrrende element i sykehushverdagen med gode ringvirkninger til hele avdelingen.

Antall møter
I 2016 hadde vi ca 900 besøksdager på våre sykehus totalt, en økning på 30% fra året før. Dette resulterte i nesten 17.000 møter mellom våre klovner og vår målgruppe som er pasienter mellom 0 – 18 år. Forhåpentligvis har disse møtene bidratt til at alle disse barna har fått noen gode, positive pusterom i løpet av sitt sykehusopphold. Den positive utviklinger forventes å øke i årene som kommer.

I Norge finnes det i tillegg til Sykehusklovnene også en gruppe klovner som fokuserer på klovning for eldre. Se www.klokkeklovnene.no for detaljer om deres arbeid.