Kontakt oss

Postadresse:
Postboks 7148 St Olavs plass, 0130 Oslo

Besøksadresse:
Sykehusklovnene, c/o Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0154 Oslo
Våre kontorer ligger i 6. etasje. Registrer deg i resepsjonen, så får vi beskjed om at du har kommet .

Telefon: +47 45 05 99 77
Email: post@sykehusklovnene.no

Kontonummer:1503 03 54769
Organisasjonsnummer: 992 209 054

Styreleder:
Trygve Nordby

Daglig leder,  fundraiser og presseansvarlig: 
Kristin Zachariassen, kristin@sykehusklovnene.no
+47 91 55 42 38

Kunstnerisk leder:
Vibeke Lie, vibeke@sykehusklovnene.no
+47 900 92 739

Administrasjonskoordiantor:
Marianne Hardeng Aaberg, marianne@sykehusklovnene.no
+47 99 53 31 25

Prosjektleder:
Eirik Skarsbø eirik@sykehusklovnene.no
+47 90 94 02 49

Kommunikasjonsansvarlig:
Anne Berggraf, anne@sykehusklovnene.no
+47 92 22 52 97

Økonomi- og regnskapsansvarlig:
Nils-Erik Midtskog, regnskap@sykehusklovnene.no
+47 45 27 56 74